ajay_t@nid.edu
amarnath_p@nid.edu
amitsinha@nid.edu
amresh@nid.edu
anoop_s@nid.edu
guptarun@nid.edu
ashokmondal@nid.edu
austin_d@nid.edu
balaji_r@nid.edu
bhaumik_n@nid.edu
bibhudutta@nid.edu
cssusanth@nid.edu
chakradhar@nid.edu
dhiman_s@nid.edu
gayatri@nid.edu
hitesh_c@nid.edu
jagadish_k@nid.edu
jagriti@nid.edu
khakharj@nid.edu
jitendra_s@nid.edu
jonak_d@nid.edu
kaushikc@nid.edu
mamatarao@nid.edu
mihirb@nid.edu
mohammed@nid.edu
nanki_n@nid.edu
hneelima@nid.edu
nijoo@nid.edu
prahlad_g@nid.edu
pnahar@nid.edu
pravinsinh_s@nid.edu
ranjit_k@nid.edu
rishi_s@nid.edu
s_guruprasad@nid.edu
sahil_t@nid.edu
sakthivel@nid.edu
shafique_a@nid.edu
shilpadas@nid.edu
shimul@nid.edu
shrinkhala.a@nid.edu
sonal@nid.edu
subirdas@nid.edu
sucharita_b@nid.edu
swagata@nid.edu
swasti@nid.edu
sweety.t@nid.edu
tanishka@nid.edu
tarundg@nid.edu
tridha@nid.edu
vipul_v@nid.edu