AJAY TIWARI
ajay_t@nid.edu
AMIT SINHA
amitsinha@nid.edu
AMRESH PANIGRAHI
amresh@nid.edu
ANIL SINHA
anilsinha@nid.edu
ARUN GUPTA
guptarun@nid.edu
BALAJI RENGARAJAN
balaji_r@nid.edu
BHASKAR MR BHATT
bhaskar_mr@nid.edu
BHAUMIK NAGAR
bhaumik_n@nid.edu
BHAVIN KOTHARI
bkothari@nid.edu
C S SUSANTH
cssusanth@nid.edu
CHAKRADHAR SASWADE
chakradhar@nid.edu
DEVAL KARTIK
deval@nid.edu
DR BIBHUDUTTA BARAL
bibhudutta@nid.edu
DR DEEPAK JOHN MATHEW
deepakj@nid.edu
DR JIGNESH KHAKHAR
khakharj@nid.edu
DR RANJIT KONKAR
ranjit_k@nid.edu
DR S GHOSAL
sghosal@nid.edu
DR SUBIR DAS
subirdas@nid.edu
DR TRIDHA GAJJAR
tridha@nid.edu
GAYATRI MENON
gayatri@nid.edu
GOURAB KAR
gourab@nid.edu
IMMANUEL SURESH
imsuresh@nid.edu
KAUSHIK CHAKRABORTY
kaushikc@nid.edu
KRISHNA PATEL
test@nid.edu
KRISHNESH MEHTA
krishnesh@nid.edu
L C UJAWANE
ujawanelc@nid.edu
MAMATA N RAO
mamatarao@nid.edu
MAYANK LOONKER
mayank@nid.edu
NEELIMA HASIJA
hneelima@nid.edu
NIJOO DUBEY
nijoo@nid.edu
P RAMA KRISHNA RAO
raoprk@nid.edu
PRADYUMNA VYAS
pradyumna@nid.edu
PRAVEEN NAHAR
pnahar@nid.edu
RISHI SINGHAL
ROMANIE JAITLY
romanie@nid.edu
RUPESH VYAS
rupeshv@nid.edu
S B SAKSENA
shivbilas@nid.edu
S M SHAH
not-avaliable
SAJITH GOPINATH
sajith@nid.edu
SAKTHIVEL V
sakthivel@nid.edu
SANJAY GURIA
sanjay@nid.edu
SEKHAR BHATTACHARJEE
shekhar_b@nid.edu
SEKHAR MUKHERJEE
sekharm@nid.edu
SHASHANK MEHTA
shashank@nid.edu
SHEKHAR CHATTERJEE
shekharc@nid.edu
SHILPA DAS
shilpadas@nid.edu
SHIMUL MEHTA VYAS
shimul@nid.edu
SONAL CHAUHAN
sonal@nid.edu
SWAGATA S NAIDU
swagata@nid.edu
SWASTI SINGH GHAI
swasti@nid.edu
TANISHKA KACHRU
tanishka@nid.edu
TARUN DEEP GIRDHER
tarundg@nid.edu
V S RAVISHANKAR
ravi_s@nid.edu
VIJAI SINGH KATIYAR
vijaisk@nid.edu
VIKRAM PANCHAL
vikpan@nid.edu
VIPUL VINZUDA
vipul_v@nid.edu